Copyright 2020 - .

Stanley # 84-371 คีมล็อคปากตรง ด้ามหุ้มยาง ขนาด 10 นิ้ว ( Straight Jaw Locking Plier )

PDFPrintEmail

Base price with tax 498
Sales price 383 บาท
Description

Stanley คีมล็อค ด้ามหุ้มยาง
( Locking Plier with Bimaterial Handle)

  • ด้ามจับหุ้มวัสดุคู่ผสมเพื่อความนุ่มมือและไม่ลื่น
  • ปากคีบหยักทำจากเหล็กเหนียวโครมโมลิบดีนั่ม
  • สกรูสำหรับปรับที่ผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อน
  • เหมาะสำหรับงานละเอียด
  • ปากตรงให้การสัมผัสสูงสุดบนชิ้นงานราบ สี่เหลี่ยม และ หกเหลี่ยม เหมาะสำหรับงานเชื่อมและงานโลหะอื่นๆ
  • ปากคีมโค้งช่วยเพิ่มแรงกดบนสี่จุดสำหรับหัวสลักเกลียวทุกแบบ
  • ปากคีมยาวตรงช่วยให้เข้าถึงที่แคบได้ง่าย
รุ่น รายละเอียด ความยาวโดยรวม ราคาอันละ
มม. นิ้ว
84-369
(STHT84369-8)
Stanley คีมล็อคปากโค้ง ด้ามหุ้มยาง 254 10  
84-371
Stanley คีมล็อคปากตรง ด้ามหุ้มยาง 254 10  
84-389
(STHT84389-8)
Stanley คีมล็อคปากแหลม ด้ามหุ้มยาง 229 9  f t g m