• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2023 - .

Sonax No.301 น้ำมันอเนกประสงค์ ขนาด 300 ml

PDFPrintEmail
Description
 

 

Sonax น้ำมันอเนกประสงค์ (MoS2 Oil)

เป็นน้ำมันชนิดแรงที่มีคูณสมบัติครบถ้วน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพจากสมาคมรถยนต์เยอรมัน (ADAC) ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ผิด เช่น กลอน บานพับประตู เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน อู่ซ่อมรถ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป  ขัดและรักษาอาวุธปืน
วิธีใช้ : ตั้งกระป๋องให้ตรง ฉีดน้ำยาเพียงบางๆ
ข้อแนะนำ : น้ำมันอเนกประสงค์ Sonax ไม่เป็นอันตรายต่อ แลคเกอร์ ยาง พลาสติก และสีรถ

No. รายละเอียด ราคา
302 Sonax น้ำมันอเนกประสงค์ ขนาด 150 ml  
303 Sonax น้ำมันอเนกประสงค์ ขนาด 200 ml  
301 Sonax น้ำมันอเนกประสงค์ ขนาด 300 ml  
300 Sonax น้ำมันอเนกประสงค์ ขนาด 400 ml  
299 Sonax น้ำมันอเนกประสงค์ ขนาด 500 ml  
298 Sonax น้ำมันอเนกประสงค์ ขนาด 500 ml (หัวแบบ Easy Spray)  

 


f t g m